• SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây
  • Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 27/8/2020 đến 17h00 ngày 05/9/2020. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo